Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tento standart byl platný do konce roku 2019. Od roku 2020 je v platnosti nový vzorník králíků, kde BOA není již samostatné plemeno a spadá pod plemeno Belgický obr zbarvení: bílý červenooký nebo modrooký a pro všechny platí stejný standart dle nového vzorníku 2020. 
 
Belgický obr albín (BOA)
Standard plemene:
 
Genotyp: aa---- albín                                                                                                                      
 
Měsíční přírůstky hmotnosti:
 měsíc 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.
 kg      0,7       1,6       2,6       3,6       4,5       5,3       5,8       6,5
 
Bodovací stupnice:
1. Hmotnost                                                          10 bodů
2.   Tvar                                                                  20 bodů
3   .Typ                                                                   20 bodů
4.   Srst                                                                  15 bodů
5.   Barva krycího chlupu a stejnoměrnost       20 bodů
6.   Barva podsady                                               10 bodů
7.   Péče a zdraví                                                   5 bodů
                                                                             100 bodů
 
 
Pozice 1. - Hmotnost 5,50 - 5,99 kg         6,00 - 6,49 kg             6,50 a více kg
                                             8 bodů                              9 bodů                    10 bodů
 
Pozice 2. - Tvar
 
Pozice 3. - Typ
Tělo: mohutné, dlouhé, válcovité, silná kostra, délka 65 cm a více, měří se jen ve sporných případech. Postoj: polovysoký. Hrudní končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka postavené Krk: mírně znatelný. Hlava: silná, velká, u samců mírně klabonosá u králic trochu jemnější. Uši: masité, silný kořen, zpříma nesené, lžičkovitě otevřené, plně osrstěné. Délka je nad 18 cm.
Pozice 4. - srst
Srst: hustá v podsadě. Výrazné, pravidelné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3,5 cm.
Pozice 5. - Barva krycího chlupu a stejnoměrnost
Barva krycího chlupu:: čistě bílá bez jakéhokoliv jinobarevného nádechu, rozprostírá se po celém těle včetně hlavy a uší stejnoměrně. Oči: barva duhovky bledě červená s karmínovou panenkou.
Pozice 6. - Barva podsady
Podsada: zcela odpovídá barvě krycího chlupu.
Pozice 7. - Péče a zdraví
 
 
 
Přípustné vady
 
Pozice 1. - Stupnice hmotnosti
Pozice 2. - Všeobecná
Pozice 3. - Všeobecná č. + tělo a hlava: délka 60 - 64 cm, mírné odchylky od požadovaného typu. Končetiny: slabší (tenčí). Uši: slabší struktura, délka 15,5 - 17,5 cm..
Pozice 4. -Srst: měkké nevýrazné pesíky, méně pružná, méně hustá podsada. Menší odchylky od předepsané délky.
Pozice 5. - Barva krycího chlupu: odchylky od čistě bílé barvy, našedlý nebo nažloutlý nádech na hlavě, krku a podskrání. Mírné znečištění.
Pozice 6. - Podsada: odchylky od čistě bílé barvy, mírné znečištění.
Pozice 7. - Péče a zdraví
 
Nepřípustné vady
 
Pozice 1. - Hmotnost nižší než 5,50 kg (neklasifikován)
Pozice 2. - Všeobecná
Pozice 3. - Všeobecná č. + Postoj: výrazně připomínající typ zaječího nebo anglického berana (v obou případech výluka). Tělo: kratší než 60 cm (výluka). Uši kratší než 15,5 cm (výluka). Pírko: velmi krátké (výluka)
Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady, nebo pesíků (výluka), a velké odchylky od stanovené délky (výluka).
Pozice 5. - Krycí chlup: velké odchylky od čistě bílé (výluka). Silné znečištění kdekoliv na těle (neklasifikován).
Pozice 6. - Podsada: velké odchylky od čistě bílé (výluka).
Pozice 7. - Péče a zdraví
 
uvedené informace získané z internetu