Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový standart belgického obra od 2019

Standart plemen Belgického obra – a nově i pro BO albína

Doplněn o informace ze vzorníku p. Zadiny a kolektiv, dále o zkušenosti klubu

 

Genotyp

AA BB CC DD GG -            divoce zbarvený (Bo-div)

AA BB CC DD GG + yy-   divoce zbarvený ohnivý (Bo-divo)

AA BeB CC DD GG -         železitý (Bo-žel)

AA bb CC DD GG (yy) -   žlutý (Bo-ž)

AA BB CC dd GG -             divoce modře zbarvený (Bo-divm)

AA BB CC DD gg -             černý (Boč)

AA BeBe CC DD GG -       železitě černý (Bo-želč) od roku 2020 toto zbarvení vyřazeno ze vzorníku

AA BB CC dd gg -              modrý (Bo-m)

AA BB cc DD gg -              havanovitý (Bo-hav)

aa--                                    bílý červenooký (Bo-čo)

AA--                                    bílý modrooký (Bo-bmo)

 

 

Pozice

body

  1. Hmotnost

10

  1. Tvar

20

  1. Typ

20

  1. Srst

15

  1. Barva krycí srsti, očí a drápů, hlava, uši

20

  1. Barva podsady a případně mezibarva, barva krysí srsti, podsady, očí a drápů

10

  1. Péče a zdraví, Kondice

5

Celkem

100

 

Pozice 1. – Hmotnost

Měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kg

0,7

1,6

2,6

3,6

4,6

5,5

6,3

7,0

 

                    Hmotnost 6.00 – 6.49 kg                           6.50 – 6,99 kg                                7.00 – 11.50 kg

                                  8 bodů                                          9 bodů                                              10bodů

 

Posuzovatel může hmotnost upravit směrem nahoru a to až o 5%

 

 

Pozice 2. – Tvar

Viz. Všeobecná část.

Pozice 3. - Typ

Tělo je dlouhé, mohutné, válcovité, se silnou kostrou. Déla těla je 70 cm a více, měří se jen ve sporných případech. Postoj polovysoký. Hrudní končetiny silné, vzpřímené, zeširoka postavené. Hlava je silná, velká, u samců mírně klabonosá, u králic jemnější. Uši jsou masité, silný kořen, zpříma nesené, lžičkovitě otevřené, plně osrstěné, na koncích zaoblené s délkou 19 cm a více.

Pozice 4. – Srst

Srst je hustá v podsadě, se stejnoměrnými pesíky. Délka krysí srsti je 3-4 cm.

Pozice 5. – Barva krysího chlupu

Bo divoce zbarvený

 

U tohoto barevného rázu rozeznáváme 3 druhy zbarvení. Světle divoce zbarvený, středně a tmavě.

 

Světle divoce zbarvený – Nejsvětlejší, krycí srst tvoří stínování (housenkování) střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, které silně převládají. Bílá barvy: divoké znaky – břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barvy: zátylkový klín a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

 

Středně divoce zbarvený – Krycí srst tvoří stínování (housenkování) střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Bílé barvy: divoké znaky – břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barvy: zátylkový klín a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

 

Tmavě divoce zbarvený  – Krycí srst tvoří stínování (housenkování) střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Světlejší barvy než krycí chlup na povrchu: divoké znaky – břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba, Zátylkový klín – naznačen. Uši: černě lemované. Pírko na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité.

 

 

BO divoce ohnivý

Barva krycí srsti je svítivě červenohnědá s vysokým projevem tzv. ohnivosti. Barva krycí srsti je tvořena červenohnědými a černými konečky pestíků, které jsou zastoupeny přibližně stejným dílem. Barva krycí srsti se stejnoměrně rozprostírá po celém těle včetně hlavy, uší a končetin, přičemž sahá v ucelené podobě co nejníže na boky. Barva krycí srsti je nedílně doplněna o tzv. stínování (housenkování), což jsou sdružené, mírně přečnívající černé konečky pesíků. Stínování je nejvíce zřetelné na hřbetu a zádi králíka s tím, že sahá co nejníže na boky. Povrch pírka je černý, pravidelně promíšený červenohnědými chlupy. Tzv. divoké znaky (břicho, vnitřní plochy končetin, mezisaničí, olemování nozder a skrání, oční kroužky a spodina pírka) jsou tříslové. Malý zátylkový klín a skvrny u pohlaví mají červenohnědou barvu. Uši jsou černě lemované. Oči jsou tmavě hnědé. Drápy jsou tmavě rohovité až černé.

 

Bo železitý

Barva krycí srstí je šedočerná s tím, že ji tvoří nahnědle žluté a černé konečky pesíků. Černé konečky mírně převládají. Barva krycí srsti se stejnoměrně rozprostírá po celém těle včetně hlavy, uší, končetin a břicha, přičemž sahá v ucelené podobě co nejníže na boky. Povrch pírka je černý. Zátylkový klín je pouze slabě naznačený. Uši jsou černě lemované. Oči jsou tmavě hnědé. Drápy jsou tmavě rohovité až černé. V chovech se muže vyskytnou světlejší nebo tmavší odstín železitosti. Preferovaný je střední odstín.

 

Bo žlutý

Barva krycí srsti je lesklá, sytě žlutooranžová s tím, že nažloutlý odstín je předností. Rozprostírá se stejnoměrně po celém těle včetně hlavy, uší a končetin. Břicho, skráňová obruba, oční kroužky jsou bělavé až bílé. Spodina pírka je bílá. Skvrny u pohlaví jsou světle červené. Oči tmavě hnědé. Barva drápů je tmavě rohovitá.

 

Bo modře divoce zbarvený

Barva krycí srsti na povrchu těla je šedomodrá s tím, že je tvořena světle šedými a tmavě modrými konečky pesíků. Pravidelné střídaní těchto konečků vytváří tzv. perlování. Barva krycí srsti je stejnoměrně rozprostírá po celém těle včetně hlavy, uší a končetin, přičemž sahá v ucelené podobě co nejníže na boky. Povrch pírka je tmavě modrý, pravidelně promíšený světle šedými chlupy. Tzv. divoké znaky (břicho, vnitřní plochy končetin, mezisaničí, olemování nozder a skrání, oční kroužky a spodina pírka) jsou šedobílé. Malá zátylkový klín a skvrny u pohlaví  jsou nahnědlé. Uši jsou modře lemovány. Oči jsou šedomodré. Drápy jsou rohovité s odstínem odpovídajícím odstínu zbarvení krycí srsti.

 

Bo černý

 Barvy krycí srsti je sytě černá s mírným leskem. Rozprostírá se stejnoměrně po celém těle včetně hlavy, uší a končetin. Břicho je přirozeně poněkud matnější. Oči jsou tmavě hnědé. Barva drápů je tmavě rohovitá.

Bo modrý

Barva krycí srsti je sytě modrá s tmavým odstínem a mírným leskem. Rozprostírá se stejnoměrně po celém těle včetně hlavy, uší a končetin. Břicho je přirozeně poněkud matnější. Oči jsou šedomodré. Barva drápů je tmavě rohovitá

 

Bo havanovitý

Barva krycí srsti je sytě tmavě hnědá s leskem. Rozprostírá se stejnoměrně po celém těle včetně hlavy, uší a končetin. Břicho je přirozeně poněkud matnější. Duhovka očí je tmavě hnědá, zornice je černá s mírně světélkujícím odleskem. Barva drápu je rohovitá.

 

Bo činčilový

Barva krycí srsti je lesklá, popelavě šedá s namodralým nádechem. Rozprostírá se stejnoměrně po celém těle včetně hlavy, uší a končetin. Konečky pesíků jsou černé, přičemž zejména na hřbetě jsou vločkovitě sdruženy a vytváří tzv. stínování (housenkování), které sahá co nejníže na boky. Pod krycím chlupem černý proužek, který prosvítá ke krycí barvě. Veškeré divoké znaky (olemování nozder a skrání, mezisaničí, oční kroužky, břicho, spodina pírka a vnitřní plochy končetin) jsou bílé až lehce šedobílé. Uši jsou černě lemované, zátylkový klín je malý, šedobílý. Pírko je na povrchu černé s pravidelně promíšenými šedobílými chlupy. Oči jsou tmavě hnědé. Barva drápů je tmavě rohovitá.

 

Bo bílý červenooký – bílý modrooký

Barva krycí srsti je čistě bílá, bez jinobarevného nádechu. Podsada je čistě bílá. Barva duhovky očí je u bčo růžová, barva zornice je karmínově červená (u bom je duhovka očí světle modrá s černou zornicí). Drápy jsou bílé.

 

 

Pozice 6. - Barva podsady

 

Světle divoce zbarvený

Podsada modrá až modrošedá, ostře ohraničená a zaujímá asi 2/3 délky srsti. Mezibarva rezavě hnědočervená, široká, výrazná.

Středně divoce zbarvený

Podsada modrá až modrošedá, ostře ohraničená a zaujímá asi 2/3 délky srsti, užší než u světle divoké. Mezibarva rezavě hnědočervená, široká, výrazná.

Tmavě divoce zbarvený

Podsada modrá až modrošedá, bez ostrého ohraničení. Mezibarva slabě naznačená, zcela bez přesnějšího označení a výraznosti.

 

Divoce ohnivý

Podsada na povrchu těla má v celém svém rozsahu až e kůži ucelenou a sytou tmavě modrou barvu. Podsada zaujímá po rozfouknutí asi 2/3 délky srsti, má intenzivní barvu a je ostře ohraničena vůči mezibarvě. Mezibarva je ohnivě červenohnědá, o co nejvyšší oranžové intenzitě. Na břiše je předností podsada světle tříslová: modrá podsada není vadou.

 

Železitý

Podsada má v celém svém rozsahu až ke kůži ucelenou a sytou tmavě modrošedou barvu.

 

Žlutý

Podsada na povrchu těla je světlejší oproti krycí barvě. Podsada na břiše je v celkově světlejší.

 

Modře divoce zbarvený

Podsada na povrchu těla má v celém svém rozsahu až ke kůži ucelenou a sytou tmavě šedomodrou barvu. Podsada zaujímá po rozfouknutí asi 2/3 délky srsti. Nad podsadou je žlutohnědá mezibarva, která je méně ostře ohraničená. Podsada na břiše šedomodrá, v zátylkovém klínu je hnědá

 

Černý

Podsada má v celém svém rozsahu až ke kůži ucelenou a sytou tmavě modrou barvu.

 

Modrý

Podsada má v celém svém rozsahu až ke kůži ucelenou a sytou tmavě modrou barvu

 

Havanovitý

Podsada má v celém svém rozsahu až ke kůži ucelenou a sytou tmavě modrou barvu.

 

Činčilový

Podsada má v celém svém rozsahu až ke kůži ucelenou a sytou tmavě modrou barvu. Na povrchu těla zaujímá asi 2/3 délky krycí srsti, má intenzivní barvu a je ostře ohraničena vůči mezibarvě. Nad podsadou na povrchu těla se nachází bílá mezibarva. Je ostře ohraničena vůči černému proužku pod krycí barvou.

 

Bílý červenooký – bílý modrooký

Barva krycí srsti je čistě bílá bez jinobarevného nádechu. Podsada je čistě bílá. Barva duhovky očí je u Boč růžová, barva zornice je karmínově červené (u Bom je duhovka očí světle modrá s černou zornicí). Drápy jsou bíle.

 

Pozice 7. - Péče a zdraví

Viz. Všeobecná část.1.všeobecná část

 

Přípustné vady

 

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

 

Pozice 2.. Viz. Všeobecná část. 

Pozice 3. Viz. Všeobecná část + tělo a hlava: délka 65 - 69 cm, mírné odchylky od požadovaného typu. Končetiny: slabší (tenčí). Uši: slabší struktura, délka 16 - 18,5 cm..

 

Pozice 4. Viz. Všeobecná část +Srst: měkké nevýrazné pesíky, méně pružná, méně hustá a řidší podsada. Menší odchylky od předepsané délky srsti.

 

Pozice 5.

Divoký

Barva krycí srsti, očí a drápů, stínování

Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejnoměrná barva krycí srsti, méně výrazné stínování, světlejší pásky na hrudních končetinách, světlejší prsa, světlejší hrudní končetiny, méně výrazné černé lemování uší, větší zátylkový klín, mírně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, méně výrazné světlé pesíky na povrchu pírka, ojedinělé bílé chloupky v krycí barvě (např. v lemu uší), menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

 

Divoce ohnivý

Barva krycí srsti, očí a drápů, stínování

Mírné odchylky od červenohnědé barvy krycí srsti, slabší intenzita ohnivosti, méně výrazné nebo příliš tmavé (slité) stínování, světlejší boky, světlejší (žlutooranžové) pásky na hrudních končetinách, světlejší hrudní končetiny, mírně skvrnitá (neucelená) barvy krycí srsti, větší zátylkový klín, ojedinělé bílí chloupky, méně výrazné lemování uší, bílá spodina pírka, světlá až téměř bílá barva krycí srsti na břiše, méně výrazné světlé pesíky na povrchu pírka, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

 

Železitý

Barva krycí srsti, očí a drápů, stínování

Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejnoměrná barva krycí srsti, celkově tmavší anebo celkově světlejší odstín krycí barvy, světlejší boky, světlejší pásky na hrudních končetinách, světlejší prsa, světlejší hrudní končetiny, povrch pírka promíšený světlejšími pesíky, výrazný zátylkový klín, ojedinělé bílé chlupy na povrchu těla, mírně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

Žlutý

Barva krycí srsti, očí a drápů.

Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejnoměrná barvy krycí srsti, tmavší odstín krycí barvy, našedlé, načernalé, bílé nebo hnědé chlupy v krycí barvě, mírně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, světlejší hrudní končetiny, světlejší pásky na hrudních končetinách, světlejší boky, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů

 

Modře divoce zbarvený

Barva krycí srsti, očí a drápů.

Barva krycí srsti, očí a drápů, perlování. Nestejnoměrná barvy krycí srsti, výrazně vločkovité perlování (stínování), světlejší prsa, světlejší hrudní končetiny, světlejší pásky na hrudních končetinách, větší zátylkový klín, mírná rez, ojedinělé bílé chlupy, méně výrazné světlé pesíky na povrchu pírka, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

 

Černý

Barva krycí srsti, očí a drápů

Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejnoměrná barva krycí srsti, méně sytá čerň krycí srsti, méně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, mírný melír, ojedinělé bílé chlupy, mírná rez, matnější barva krycí srsti, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů

 

Modrý

Barva krycí srsti, očí a drápů

Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejnoměrná barva krycí srsti, matnější barva krycí srsti, šedě melírovaná barvy krycí srsti, mírně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, mírný rez, mírná šeď, ojedinělé bílé chlupy, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

 

Havanovitý

Barva krycí srsti, očí a drápů

Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejnoměrná barva krycí srsti, matnější barva krycí srsti, šedě melírovaná barva krycí srsti, mírně skvrnitá (neucelený) barva krycí srsti, mírný rez, mírná šeď, ojedinělé bílé chlupy, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

 

Činčilový

Barva krycí srsti, očí a drápů, stínování

Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejnoměrná barva krycí srsti, nestejnoměrné nebo méně výrazné stínování, výraznější (slité) stínování (u krátkosrstých plemen méně výrazný nebo výraznější – tmavší – závoj na hřbetní partii), světlejší boky, světlejší prsa, světlejší hrudní končetiny, světlejší pásky na hrudních končetinách, větší zátylkový klín, slabší černé lemování uší, nahnědlý nádech barvy krycí srsti, mírně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, mírný rez. Méně výrazné světlé pesíky na povrchu pírka, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

 

Bílý červenooký – bílý modrooký

Barva krycí srsti, podsady, očí a drápů

Mírné odchylky od čistě bílé barvy krycí srsti či podsady

 

Pozice 6. 

 

Divoký zbarvení

Barva podsady, mezibarva

Světlejší podsada, světlejší proužek u kůže, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, užší anebo širší mezibarva, méně výrazná a ostře ohraničená mezibarva.

 

Divoce ohnivý

Barva podsady, mezibarva

Světlejší podsada na povrchu těla a na prsou, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, slonovinová barva podsady na břiše s výjimkou tmavých skvrn u pohlaví, užší anebo širší mezibarva, méně výrazná a neostře ohraničená mezibarva.

 

Železitý

Barva podsady

Světlejší podsada, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, náznak mezibarvy.

 

Žlutý

Barva podsady

Světlá podsada, nahnědlý či namodralý nádech v podsadě, jinobarevný nádech v osadě, naznačená mezibarva, mírně zónovitě obsazená podsada.

 

Modře divoce zbarvený

Barva podsady, mezibarva

Světlejší podsada, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, matnější (smytá) barvy mezibarvy, mírně širší mezibarva, světlejší proužek u kůže.

 

Černý

Barva podsady

Světlejší podsada, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, mírně nahnědlí nádech barvy podsady, světlejší podsada u kůže.

 

Modrý

Barva podsady

Světlejší podsada, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, širší světlý proužek u kůže

 

Havanovitý

Barva podsady

Světlejší podsada ojedinělé bílé chlupy v podsadě, širší světlý proužek u kůže

Činčilový

Barva podsady, mezibarva

Světlejší podsada, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, méně ostré ohraničení mezibarvy, užší anebo širší mezibarva, méně výrazná (šedá) mezibarva)

 

Bílý červenooký – modrooký

Mírné odchylky os čistě bílé barvy krycí srsti či podsady. Mírné znečištění.

 

Pozice 7. Péče a zdraví

Viz. Všeobecná část všeobecná část

 

Nepřípustné vady

 

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 6,00 kg nebo vyšší než 11,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Viz. Všeobecná část

Pozice 3. - Viz. Všeobecná část. – a dále: postoj výrazně připomínající plemeno zaječí, výrazně nízký a plazivý postoj, tělo kratší než 65,0 cm, uši kratší než 17,0 cm, výrazně úzká a špičatá hlava (vždy výluka)

 

Pozice 4. - Viz. Všeobecná část. – a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (vždy výluka)

 

Pozice 5.

 

Divoký zbarvení

Barva krycí srsti, očí a drápů, stínování

Silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, zcela chybějící stínování, zcela slité stínování, bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži, chybějící divoký znak. Jinak zbarvené (např. intenzivně tříslově ohnivé, šedé aj.) divoké znaky, zcela černý povrch pírka, zcela chybějící černé lemování uší, bílý dráp, jiná barva očí (vždy výluka)

 

divoce ohnivý

Barva krycí srsti, očí a drápů, stínování

Silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, zcela nevýrazná barva krycího srsti neodpovídající červenohnědé barvě, zcela chybějící stínování, zcela slité stínování, bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži, zcela černý povrch pírka, zcela chybějící černé olemování uší, bílá barva krycí srsti na břiše potlačující i tmavé skvrny u pohlaví, bílý dráp, jiná barva očí (vždy výluka)

Barva podsady, mezibarva

 

Železitý

Barva krycí srsti, očí a drápů, stínování.

Silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, zcela chybějící stínování, zcela slité stínování, zcela černě zbarvená hlavy, světlé divoké znaky, bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži, zcela chybějící černé olemování uší, bílý dráp, jiná barva očí. Vždy výluka.

 

Žlutý

Barva krycí srsti, očí a drápů

Silné promíšení bílými, černými nebo hnědými chlupy, bílá nebo černá skupina chlupů, velmi světlá barva krycí srsti, velmi tmavá barva krycí srsti připomínající červenou barvu, silně nahnědlá barva krycí srsti, silní skvrnitost s naprosto nestejnoměrně rozloženou krycí barvou, silný melír, bílý dráp, jiná barva očí. Vždy výluka)

 

Modře divoce zbarvený

Barva krycí srsti, očí a drápů, perlování

Silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, výrazně světlá barva krycí srsti bez perlování, výrazně tmavá barva krycí srsti bez perlování, silná skvrnitost s naprosto nestejnoměrně rozloženou krycí barvou a perlováním, bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži, zcela modrý povrch pírka, zcela chybějící modré olemování uší, bílý dráp, jiná barva očí. Vždy výluka.

 

Černý

Barva krycí srsti, očí a drápů

Silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, šedá barva krycí srsti, silná skvrnitost s naprosto nestejnoměrně rozloženou krycí barvou, silný melír, bílý dráp, jiná barva očí. Vždy výluka. Silná rez (neklasifikován).

 

 Modrý

Barva krycí srsti, očí a drápů

Silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, silná skvrnitost s naprosto nestejnoměrně rozloženou krycí barvou, silný melír, bílý dráp, jiná barvy očí. Vždy výluka. Silná rez (neklasifikován)

 

Havanovitý

Barva krycí srsti, očí a drápů

Silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, silná skvrnitost s naprosto nestejnoměrně rozloženou krycí barvou, silný melír, bílý dráp, jiná barva očí. Vždy výluka. Silná rez (neklasifikován)

 

Činčilový

Barva krycí srsti, očí a drápů, stínování

Silné promíšení bílými chlupy, silná skvrnitost s naprosto nestejnoměrně rozloženou krycí barvou (u krátkosrstých plemen zcela chybějící závoj, sytě černý závoj zcela zatlačující činčilový nádech krycí srsti), bílá skupina chlupů, zcela chybějící stínování připomínající světlou stříbřitost, zcela chybějící stínování bez tvorby vloček (výrazně slité stínování), zcela tmavá krycí barva, zcela nažloutlá či nahnědlá barva krycí srsti, bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži, zcela černá svrchní strana pírka, zcela chybějící divoký znak vč. Souvislého lemování uší, bílý dráp, jiná barva očí (vždy výluka). Silná rez (neklasifikován).

 

Bílý červenooký – bílý modrooký

Barva krycí srsti, podsady, očí a drápů

Výrazné odchylky od čistě bílé barvy krycí srsti či podsady, jiná barva očí či drápů. Vždy výluka.

 

 

Pozice 6.  – barva podsady

 

Divoký zbarvení

Barva podsady, mezibarva

Velmi světlá podsada, jinak zbarvená podsada, podsada silně promíšená bílými chlupy, zcela chybějící mezibarva, výrazně světlá mezibarva (vždy výluka)

 

 

Divoce ohnivý

Barva podsady, mezibarva

Velmi světlá až bílá podsada na povrchu těla, podsada a mezibarva silně promíšená bílými chlupy, výrazně bílá podsada v celém rozsahu spodiny těla, výrazně světlá mezibarva, výrazně úzká až chybějící mezibarva, výrazně široká mezibarva (vždy výluka)

 

Železitý

Barva podsady

Velmi světlá podsada, jinak zbarvená podsada, podsada silně promíšená bílými chlupy, vyvinutá a ohraničená mezibarva. Vždy výluka.

Žlutý

Barva podsady

Bílá podsada na povrchu těla, výrazně šedá až modrá podsada na povrchu těla, výrazně vyvinutá mezibarva, výrazně zónovitě odsazená podsada, podsada silně promíšená bílými či černými chlupy. Vždy výluka

 

Modře divoce zbarvený

Barva podsady, mezibarva

Šedobílá až bílá podsada, podsada silně promíšení bílými chlupy, chybějící mezibarva. Vždy výluka.

 

Černý

Barva podsady

Velmi světlá až šedobílá podsada, podsada silně promíšená bílými chlupy

 

Modrý

Barva podsady

Velmi světlá až bělavá podsada, podsada sytě promíšená bílými chlupy, širší bílý proužek u kůže. Vždy výluka.

 

Havanovitý

Barva podsady

Velmi světlá až bělavá podsada, podsada silně promíšená bílými chlupy, širší bílý proužek u kůže. Vždy výluka.

Činčilový

Barva podsady, mezibarva

Šedobílá podsada na povrchu těla, bílá podsada na břiše, podsada silně promíšená bílými chlupy, chybějící mezibarva, výrazně úzká mezibarva, výrazně široká mezibarva, nahnědlá mezibarva. Vždy výluka.

 

Bílý červenooký – bílý modrooký

Výrazné odchylky od čistě bílé barvy krycí srsti či podsady, jiná barva očí či drápů. Vždy výluka.

 

Pozice 7. Péče a zdraví

Viz. Všeobecná část 2.všeobecná část