Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj 2011

14. 2. 2011

Klikni na odkaz Zpravodaj 2011 - celý příspěvěk

 

 

 Zápis ze schůze klubu BO-BOA konané 13.11. 2010 v Kolíně
 
 
Schůzi zahájil a řídil předseda klubu př. Janoušek. Zkontroloval účast členů , přítomno 23 členů, konstatoval že schůze je usnášeníschopná.
Přivítal přítomné a navrhl, aby se schůze řídila následujícím programem:
 1. úvod
 2. zpráva o činnosti klubu za uplynulé období
 3. zpráva o stavu členské základny
 4. zhodnocení CVMK Uherčice
 5. zhodnocení speciálky
 6. zpráva poradce chovu
 7. zpráva pokladníka
 8. zpráva registrátora
 9. zpráva předsedy revizní komise
 10. vyhodnocení speciálky a předání cen
 11. vyhodnocení soutěže O nejlepšího chovatele klubu za r.2010
 12. pozměnění stanov klubu, registrační řád,pravidla speciálky,soutěž o nej. chovatele klubu
 13. diskuse
 14. závěr
Odhlasováno
 
V úvodu představil nové zájemce o členství v klubu. O členství měli zájem tři chovatelé př. Neubauer, Šimoník a Pospíchal. Po krátkém představení se byli jednotlivým hlasováním přijati.
Následovala zpráva o činnosti klubu , kde př. Janoušek pohovořil o vystavování na výstavách,psaní příspěvků do časopisu chovatel, o stejném termínu konání národní výstavy a speciálky.
Př. Oborný poděkoval předsedovi klubu za obětavost při přípravě a průběhu speciálky, za výrobu katalogu s oceněním pro všechny kluby, Gábině Pilařové, která byla hostem schůze za starostlivost s ubytováním a tiskem katalogů.
Př. Lukš podal zprávu o stavu členské základny ,př. Juran končí a o podávání blahopřání do chovatele, v němž bude nadále pokračovat.
Předseda informoval o úmrtí našeho někdejšího člena př. Alexandra Vargy z Galanty z dob společného klubu,  k němuž jsme pro jeho příjemnou povahu měly vždy blízko. Posledního rozloučení se zúčastnili př. Obdržálek a Oborný, tito položili kytici za klub.
Jeho památku jsme uctili minutou ticha.
CVMK Uherčice zhodnotil př. Vrána –viz. článek
Zhodnocení speciálky a zprávu poradce chovu přednesl př. Cihlář- viz.článek.
Pokladník klubu př. Novotný přednesl finanční zprávu a po čas schůze vybral peníze za registraci a příspěvky.
Klubový registrátor př. Krátký podal zprávu- viz. níže a konstatoval že nejsou závažnější problémy s registrací.
Př. Mikuš přednesl zprávu revizní a následovalo vyhodnocení speciálky a soutěže o nejlepšího chovatele klubu. Předal př. Janoušek a Oborný, který informoval přítomné o hodnotných cenách na příští rok, které zajistil př. Prchal za což mu patří poděkování.
Následovalo přečtení stanov klubu , registračního řádu a pravidel speciálky.Otevřena byla otázka otevření soutěže pro nečleny klubu na speciálce. Hlasování 15 pro, 6 proti , zdrželi se 2 . Nárok na ceny tak mají i nečlenové klubu soutěžící na speciálce.
V diskusi vystoupil př. Vimr s problémem regeneračního křížení BOA- na výstavách jsou postihováni kříženci takto tetovaní za světlou podsadu. Pomoc a nápravu řazení na výstavách zabezpečí předseda klubu.
Přítomní byli požádáni o úklid výstaviště jako v minulém roce.
Př. Oborný vyzval členy klubu, aby se poohlédli ve svém okolí při výstavách po vhodném posuzovateli pro klub, abychom měly na výběr posuzovatelů při obsazování národních a speciálních výstav.
Př. Cihlář vzpomenul na dobu, kdy se prováděla typizace a navrhl na speciálkách prosadit expozici chovných samců, příští rok se zkusí toto na speciálce udělat.
Př. Mikuš poukázal na naprostou nepřipravenost některých zvířat na výstavu .Vyzval přítomné k nápravě tohoto stavu.
Prodej zvířat na příští speciálce bude pro klub centrální, poplatek za prodané zvíře bude 50 Kč .Navrhl př. Janoušek.    Odhlasováno
Tímto př. Janoušek ukončil schůzi s přáním pevného zdraví a chovatelských úspěchů.
 
Zapsal Oborný Zdeněk
 
    
      SLOVO PŘEDSEDY
 
 
Vážení přátelé chovatelé, máme tu nový rok 2011 a tak mi dovolte, abych z pozice předsedy klubu zhodnotil rok minulý. Začátkem roku jsme měli 37 členů. Na výroční členské schůzi jsme přijali 3 nové členy , a to Jarmila Šimoníka, Bohumila Pospíchala a Miloslava Niebauera. Z klubu vystoupil př. Juran. Aktualizaci členské základny má na starosti př. Lukš. Vy, kteří odebíráte časopis Chovatel, jste jistě zaregistrovali, že v rubrice Blahopřání náš klub pravidelně gratuluje k narozeninám našim členům, na našich vebových stránkách jsou průběžně aktualizovány adresy členů a co mě nejvíce těší je to, že stále přibývá majitelů, kteří mají mail.adresy. Za tuto práci si př. Lukš zaslouží poděkovat.
Loňský rok pro nás nezačal moc dobře. Díky silným a dlouhotrvajícím mrazům se těžko připouštělo a dosti králíčat pomrzlo. Když už králíčata v hnízdech byla a vydržela nastal další problém jakmile začala sama žrát. Některé chovy opět navštívila naše známá „ žbluňkačka „ a některým chovatelům pak zbyly oči pro pláč. A aby toho nebylo málo, vše dokonala myxomatóza, která vloni nebývale řádila a co je horší, že decimovala i očkované chovy.
Díky této nemoci pak na Národní výstavě mláďat králíků byla k vidění nejmenší expozice belgičáků za poslední roky. Bylo přihlášeno pouze 72 BO a 8 BOA, z toho 21 nedodáno. S obavami jsem pak očekával počty přihlášených králíků na naši speciálku do Kolína. Ani ve snu by mě nenapadlo, že bude přihlášeno 174 králíků, z toho 66 BO div.,30 BO žel.,12 BO č., 9 BO m. a neskutečných 57 BOA. Nebylo dodáno 16 ks. V klubu jsem již nějaký pátek, ale tak velký počet zvířat nepamatuji. Kde hledat příčiny ? Za prvé si myslím, že jsme jasně dali najevo, že jako klub nebudeme mít zájem o chovatele, kteří se nezajímají o činnost klubu, na schůzi nechodí a ani je nenapadne se omluvit, peníze za členské příspěvky a registraci z nich pak páčíme. Někteří z nich zaregistrují dosti zvířat, ale vystavují všude možně, jen ne na speciálce. Přijali jsme nové stanovy, kterými se budeme řídit a proti výše uvedeným chovatelům budeme podle nich postupovat.  
Někteří si moje slova z loňského Zpravodaje vzali k srdci a po delší době vystavovali, účastnili se schůze, nebo alespoň zavolali a omluvili se. I proto ten navýšený počet zvířat. Svůj úkol též splnil inzerát v časopise Chovatel, díky němu byl stav navýšen skoro o 50 ks. Vlastní posuzování a výstava proběhly zdárně a z menších chyb jsme si vzali ponaučení pro příští rok. Trošku byly problémy s prodejem zvířat, kdy jsme nechali na chovatelích, prodají-li si zvířata sami, či využijí pokladny. Tento způsob se neosvědčil, a proto členská schůze odsouhlasila, že veškerý prodej půjde pouze přes pokladnu, poslední termín pro nahlášení zvířat k prodeji bude večer po posouzení, než bude dán katalog do tisku. Do klubové pokladny chovatel odevzdá paušální poplatek 50 Kč za prodané zvíře. 
Potěšil mě i velký počet členů na Výroční schůzi. Z 37 členů se zúčastnilo 23, omluveno bylo 9. Byli jsme usnášení schopni a přijali jsme veškeré dokumenty, které jste obdrželi v loňském Zpravodaji. Jedinou změnu, kterou jsme odhlasovali, je to, že jsme udělali naší speciálku otevřenou, tj. že o titul Mistr a Šampion klubu může se svými králíky soutěžit kdokoliv a ne jen člen klubu. Vývoj jde dopředu a ani my se nemůžeme uzavírat. Mnozí jistě pamatujete moje hádky s př. Filipim, který naší výstavu chtěl otevřít již dříve a já byl tvrdě proti, ale poznatky ze zahraničí nebo z ostatních klubů mě přesvědčili, že i my se musíme otevřít, a proto jsem se snažil členskou schůzi přesvědčit a většina při hlasování byla pro, za což velmi děkuji. Vyhodnotili jsme I. ročník soutěže O nejlepšího chovatele klubu belgických obrů a prvním vítězem se stal př. Šilhánek.
Radost mám z toho jak se do podvědomí chovatelské veřejnosti dostávají naše vebové stránky. Jsou průběžně aktualizovány, přibývají nové rubriky. O inzerci na prodej a nákup králíků je velký zájem. Dík proto patří př. Vránovi a Součkovi. Někteří z Vás určitě zaznamenali, že náš člen př. Novotný má také své vebovky , čímž pomáhá k popularizaci našeho belgičáka a i jemu se sluší poděkovat. Trošku pokulháváme s psaním článků do časopisu Chovatel. Vyzývám proto ty, kteří se cítí na to, aby něco napsali, tak pište a přispějte k tomu, ať je o nás vědět. Jelikož máme strašně málo dokumentů o historii klubu, požádal jsem př. Vilhelma, aby se podíval do archivu svazu, poskytl seznam všech Mistrů a Šampionů na celostátních výstavách mláďat a o totéž jsem poprosil Pepu Cihláře, aby mě pomohl dát dohromady všechny Mistry a Šampiony na našich speciálkách. V Chovateli č 3 vyjde článek o Belgických obrech, jehož pisatelem bude př. Schönfelder.
Co nás čeká příští rok. První akcí bude Celostátní výstava mladých králíků v Lysé nad Labem, která je   naplánována    na 16-18. září 2011.      Obrovsky nabitý pak bude listopad. 5-6. listopadu se v německém Weidenu u příležitosti 100. výročí založení Bavorského klubu belgických obrů se uskuteční I.Evropská speciálka belgických obrů. Jakmile budu mít přihlášky tak je umístím na náš veb a budou také k dostání na " mláďatech v Lysé ". Weiden leží cca 25 km od hraničního přechodu Rozvadov. Apeluji proto na chovatele, abychom se jako klub této výstavy zúčastnili. Bude organizován společný svoz zvířat a to se srazem na benzínové stanici Agip, která je na 144 km dálnice D5, cca 5 km od hraničního přechodu Rozvadov. Totéž platí o společné návštěvě výstavy, kdy sraz bude v sobotu 5.11. v 6 hod. Další víkend 12. 11. 2011 se koná v Kolíně naše speciálka. Pozvánka je součástí zpravodaje, bude též na vebových stránkách klubu, k vyzvednutí bude v září v Lysé a pak v časopise Chovatel. Poslední akcí bude Celostátní výstava drobného zvířectva, která se uskuteční 18 - 20. 11. v Lysé nad Labem. Proběhne II. ročník soutěže O nejlepšího chovatele klubu.    
Je mojí milou povinností popřát za klub chovatelům, kteří v letošním roce oslaví, nebo již oslavili kulaté životní jubileum. Př. Bohuslav M. 40 let, př. Koblížek J. 55 let, př. Krátký Z. 55 let, př. Bauer J. 60 let, př. Nosál K. 60 let, př. Menčík B. 80 let a př. Krejčí Č. 85 let. Všem přeji mnoho zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů.
Co říci závěrem, věřím, že trend, který jsme nastoupili bude pokračovat , že se bude nadále zlepšovat kvalita našich králíků, že každý člen bude mít zájem o činnost klubu a dále se v hojném počtu budeme účastnit jak naší speciálky, tak i výroční členské schůze. Do nového roku přeji všem členům a jejich rodinám hodně a hodně zdraví a mnoho chovatelských úspěchů.
 
                                      S chovatelským pozdravem F. Janoušek   - předseda klubu      
 


SLOVO př. Lukše
 
 
V současné době má klub BO + BOA 39 členů. 38 mužů a 1 ženu. Na členské schůzi v Kolíně nám přibyli noví zapálení chovatelé do Belgičáků, a to př. ing. Miloslav Neubauer, př. Jarmil Šimoník a př. Bohumil Pospíchal. Členství ukončil a pohledávky srovnal př. Zdeněk Juran. 28. dubna oslaví př. Bohumil Menčík 80 let a stává se tak šestým čestným členem klubu.
Blahopřání v chovateli ve společenské rubrice otiskli v č. 5 př. Menčík Bohumil 79 let a př. Jícha Václav 82 let,č. 6 př. Buchta Alois 87 let,č. 7 př. Mikuš Petr 50 let a př. Franěk Pavel 55 let,č. 9 př. Durčák Bohumil 81 let,č. 12 př. Krejčí Čestmír 84 let a př. Hrabal Alois 85 let.
V době, kdy píšu tuhle zprávu, ještě č. 12 nevyšlo, tak snad to tam otisknou, alespoň mi to mailem potvrdili.
Do č. 10 do společenské rubriky poslal př. Zdenek Oborný za klub BO úmrtní oznámení slovenského chovatele belgičáků Alexandra Vargi, kterého jsme na schůzi v Kolíně uctili minutou,ticha.
To je ode mne vše, přeji všem hodně zdraví a chovatelských úspěchů v chovech našeho největšího,králíka.
Veškeré Vaše změny mi zasílejte mailem, SMSkou a nebo zavolejte.
 
 
 
SLOVO př. Vrány
 
 Mláďata v Uherčicích z pohledu klubisty
 
Vážení přátelé,
Jakož to první velká výstava na kterou jsme se celý rok připravovali a já ji navštívil osobně byla dne 4.-5.9. 2010 CVMK v Uherčicích nedaleko od Hustopečí u Brna, kde se před třemi lety také konala výstava mláďat. Samotná výstava byla obeslána 2363 ks králíků, což je na tak velkou výstavu mizivé číslo a bylo to vidět i na počtu vystavených Belgičáků, kterých bylo přihlášeno 80 ks a z toho jich bylo vystaveno pouze 59 ks a to klubisty vyjma 1 kolekce BOA př. Šimoníka Expozici BO zahajovali divoce zbarvení, které dodali klubisté v 6 kolekcí a s 2 jednotlivci. Kvalita králíků byla průměrná vyjma 3 kolekcí př. Šilhánka, kterému byl za jednu z kolekcí obodovanou 378,5 body udělen Mistr ČR a na samici obodovanou 95 body získal ČC. Na ostatních králících se projevilo línání a tak se nepřevedli v plné kráse.
Železitě zbarvených belgičáku byla vystavena jenom 1 kolekce o to př. Součka, která byla obodována 378 b. a na samce obodovaného 95 b. získal ČC a pohár za nejlepšího samce BO. Dále zde bylo vystaveno ještě 6 jednotlivců, kteří byly spíše průměrné kvality a také rozbité srsti.
Černě zbarvených belgičáků bylo o proti minulých let slušné a docela kvalitní zastoupení a to díky př. Hrdinovi, Součkovi, Kociánovi a Fraňkovi, kteří vystavili 15 králíků ve 3 kolekcích a 3 jednotlivci. Nejlépe dopadla kolekce př. Součka s 376 b.
Belgičtí obři albíni byli vystaveny pouze ve dvou kolekcích a to od př. Lukše a neklubisty př. Šimoníka, který jednoho králíka nedodal. Jejich celková kvalita   nebyla špatná , ale u některých se výrazně   projevila rozbitá srst. Nejlépe byl obodován samec př. Šimoníka a to 95 b.
Závěrem k CVMK v Uherčicích bych chtěl podotknout, že nepatřila mezi ty zdařilé co se týče návštěvnosti, kdy po dva dny byli vidět prázdné stoly. Velkou roli, zde hrála také nákazová situace Myxomatózy v okolí, která měla vliv na obeslání samotné výstavy. Kladné bylo rozhodnutí umístit velká plemena králíků pod střechu, co se týče ustájení BO, to bylo na vysoké úrovni převážně díky prostorným klecím, prostoru mezi uličkami, dostatečnou podestýlkou a kvalitním krmivem. Jediné co kazilo dobrý dojem byli prázdné klece od nedodaných či vyhozených králíků z důvodu myxomatózy.
 
 
 
SLOVO PORADCE CHOVU
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      Leden 2011.
                    Proč speciálka a proč Kolín – 13.11.2010.
Protože je jedním z prvořadých poslání klubu, organizovaná zpravidla v podzimních měsících, kdy převážná část zvířat je dospělá. Chovatelé se chtějí zviditelnit a v očích každého z nich je patrná touha po úspěchu a prezentací se chovatelské veřejnosti. Klub nepochybně i svazovým orgánům.
Protože Kolínské zázemí je pro náš klub ideální. Za další, samotná výstava trvá pouze v sobotu a konec konců sloučením s klubem N.O.S. a Beranů v jednu společnou akci je chovatelským svátkem.
         Mám - li hodnotit tuto speciálku, musím začít a zmínit posuzovatele př.Šitara a ing. Volentiera, kteří se přiklonili k západoevropskému modelu klasifikace a s jejich hodnocením se v podstatě ztotožňují. Umím si představit, že další, v roce 2011 udělají opět spolu. Sám tuto alternativu podpořím.
170 ks vystavených byla doposud nejpočetnější expozice B.O. a B.O.A. Dovolím si poznamenat, že Slovenští klubisté vystavili v Žilině cca 130 ks a v německém Weidenu – 6.11.2011 jsem zhlédl spolu s ing. Janouškem, Oborným, Novotným, Šilhánkem, Vránou a Součkem 170 ks kvalitních zvířat s vyrovnanou barvou u div. zbarvených a mile mě překvapila skutečnost že u 0.1. byly pouze náznaky lalůčků. Totálně mě zklamala pouze 1 kolekce černých – nevýrazných, zejména rámcem těla a typem.                                          
     Obecně pro všechny barevné rázy v Kolíně.
v.d. hmotnost, kolekce dobrého typu, nehotová srst, vyšší počet mláďat ze 4. měsíce, nemalé procento 0.1 s lalůčky, nepřipravenost některých zvířat na výstavu ( nečisté pohlaví, neošetřené drápy, nevyčesaná, ,,stará srst“).
B.O. div. – tradičně nejpočetnější s typičností u obou pohlaví. Rámcově z části v.d. z části kratší, zejména u 1.0. V rámci těla pochvalně mizí znatelné kyčelní hrboly. Dále musíme pracovat na vyrovnanosti krycí barvy a mnou stále kritizující mezibarvu a podsadu. Přibývá světle div. zbarvených jedinců, selektujme je.
Žel. a černí – mezi těmito barevnými rázy je a stále vidím provázanost. Je potěšitelné, že ubývá ,,kříženců s myší barvou“). Za poslední 3 roky se rámcově prodlužují, typově bez připomínek. Ukazováček je však třeba zvednout nad řidší srstí a světlejší podsadou na celém těle. Dle mého názoru, měla být šampionkou 0.1 z prvního měsíce – 95.5 b. – s váhou 8.4 kg ,čistá pod krkem, s lepší srstí, nikoli mládě, ač velice kvalitní ze 4. měsíce. Volatý 1.0. oc. 92. b – z 3. měsíce – neměl být výlukový?
Žel. černý – posledně vydaný vzorník z roku 2003 nejasně vysvětluje tento barevný ráz. Výluka dvou jedinců z této kolekce mi je pro to záhadou. Určitě nebude chybou tyto jednice do chovu zařadit.
Modrý – vystaveno 9 ks – buďme rádi za ně! Stěžejní problém je zejména barva(nečistá, nedobarvená, prosvítá rez). Zde by bylo na místě oživení cizí krví. Délku srsti bych viděl v normě.
B.O.A. – kolekce 52 ks. Tato expozice se určitě musela líbit rámcem těla, hmotností podstatě vyšší než 6.5 kg. Spokojenost se musí vyslovit nad výraznou hlavou a líbivým slechem. Tomuto rámci musím vytknout delší, řidší srst, nečistou barvu a upozornit na kyčelní hrboly a u několika jedinců měk
í hrudní končetiny. Šampionka tohoto rázu byla tou nejlepší tečkou za celou expozicí belgičáků. Př. Rákosovi gratuluji!
                V minulosti jsem varoval před důsledky úzké příbuzenské plemenitby. V poslední době se množí její důsledky. Přátelé, zákonitosti dědičnosti a genetiky nelze obelhat, mějme to na paměti. Řekl bych, že některé chovy jsou už pře importované!
                Závěrem mého příspěvku si dovolím jednu připomínku. Členem klubu jsem už léta a pamatuji na garanty z dob minulých. Od nynějšího garanta, př.Šitara bych očekával větší zapojení do klubové činnosti. Jsem přesvědčen, že pouze slušně a důsledně odvedená práce při posuzování je z jeho strany nedostačující náklonnost ke klubu. Slovo a rada odborníka jeho formátu by určitě potěšily.
                       
                                    Poradce chovu – Josef Cihlář.
 
 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO CHOVATELE KLUBU BO A BOA ZA ROK 2010
 
 
1. ŠILHÁNEK JAROMÍR        -       417,5 B.
2. NOVOTNÝ JAN                   -       408,5 B.
3. VARTÝŘ JOSEF                  -      400,5 B.
4. SOUČEK ONDŘEJ             -      391,5 B.
5. VRÁNA JIŘÍ                          -      390,0 B.
6. FRANĚK JAN                        -     388,0 B.
7. JANOUŠEK FRANTIŠEK    -     385,5 B.
8. LUKŠ MARTIN                     -      384,5 B.
9. CIHLÁŘ JOSEF                    -      380,5 B.
10. KRÁTKÝ ZDENĚK             -      379,0 B.


                                                                                                                                                                                                                                      
                           Ohlédnutí se za minulosti klubu B.O. a B.O.A.
 
 
 
 
Tento byl založen 4.7. 1954 v Praze – Krči, oficiálně 15.8. téhož roku na Ú.V. ČSCHDZ. 1. předsedou byl pan Suldovský a klub registroval 70 členů, v roce 1960 bylo již 150 členů. V letech 1966 až 1988 tomuto klubu předsedoval př. Jícha Václav. V letech 1988 až 1999 př. Barvíř Jos. ml. Výborová schůze – 1988. Jednatelem zvolený Filipi Ladislav, místopředsedou Cihlář Josef. 1. Evropská výstava v Brně – listopad 1998, kolekce 4 členné, posuzování dle evropského vzorníku. V 80 letech 20. století byl B.O.oficiálně vedený pod názvem KRÁLIK OBR. Název B.O. opět v roce 1991.
 
          Velice rád vzpomínám na výborové a členské schůze klubu v Praze, několik z nich proběhlo i na ÚVČSCH. Tehdy klub proplácel cestovné do Prahy. Tam nám př. Mikuš připravil i pohoštění.
         Přelom roku 1999 a 2000 byl nepochybně mezníkem v činnosti klubu.
 
 
Rok 1999.
Od 1.1.1999 se stává registrátorem ing Janoušek.
27.8.1999 zemřel předseda klubu Barvíř Jos. ml., tuto funkci vykonával od roku 1988.
9.9.1999 zemřel pan Strinič Ante – zakládající člen klubu. Oba jmenování byli osobnostmi klubu.
 
10 až 12.9.NV Louny – na členské schůzi zvolen předsedou klubu Mikuš Petr (respektive od výroční čl schůze 26.2.2000. Př Filipi a Cihlář jsou pověřeni sestavením typizačních kódu pro typizaci chovných zvířat. Tyto se uskutečnily 3 a pro nezájem čl. základny se od nich ustoupilo. Cihlář poradce chovu od 26.2.2000.
Od roku 2001 jsou pravidelně pořádány speciálky B.O a B.O.A. – 1. čtyři ročníky v Týništi n. Orlicí.
 
V roce 2005 se po letech vrací do klubu př. Jícha Václav.
15.11.2003 až 17.11. 2008 předsedou klubu Bartuška Karel.
7.9.2001 Nv ml – Radostice – jednání zástupců českého a slovenského klubu o pořádní meziklubových soutěží. V následujících letech se uskutečnily 2 ročníky a oba vyhráli slováci. Pro nezájem českého klubu se od další soutěživosti upustilo.
 
 
 
                       Cihlář Josef    
 
 
 
 
 
 
 
SLOVO POSUZOVATELE
 
 
Vážení přátelé,
 
Koncem roku každý z nás hodnotí svůj chovatelský rok, co se povedlo, co se nepovedlo a dosažené výsledky srovnává s rokem předchozím. Posuzovatel hodnotí navíc svůj posuzovatelský rok, kde všude posuzoval, od místních výstav až po klubové speciálky. Při tomto hodnocení nešlo nevzpomenout na mé první posuzování Kolínské speciálky klubu BO a BOA dne 14.11.2009, kdy jsem byl osloven, abych nahradil přítele Kelemena ze Slovenska.
Dle mého názoru každá 1. speciálka zanechá ve vnitru posuzovatele zvláštní dojem, který se mu vždy vybaví při setkaní s BO na dalších výstavách. Výstav v roce 2010, na kterých jsem posuzoval bylo celkem 16 (mimo Kolínskou speciálku) a bohužel pouze na čtyřech výstavách jsem měl možnost se opět setkat s BO a posoudit je. Jednalo se o králíky přítele Lajkeba (BOdiv), přítele Glöcknera (BOA) a přítele Oborného (BOžel a BOA).
U prvních dvou jmenovaných jsme jim doporučoval vystavit na speciálce, vzhledem ke kvalitě vystavovaných zvířat. Byl jsem, mile překvapen, když jsem posléze zjistil, že přítel Glöckner mé doporučení přijal a svá zvířata vystavil na loňské speciálce v Kolíně 12.11.2010.
A teď několik slov k poslední speciálce. Vzhledem k silné myxomatóze, která zasáhla hodně chovů, jsem předpokládal, že na speciálce bude vystaveno méně zvířat, než na předchozí. Můj předpoklad byl ale špatný a 155 vystavených zvířat předčilo moje očekávání, bylo to víc než 116 vystavených jedinců v roce 2009 a tak stál přede mnou a přítelem Šitarem nelehký úkol , zvládnout posouzení všech vystavených jedinců. Po krátké poradě s vedením klubu jsme se pustili do díla a posuzování jsme úspěšně ukončili v pozdních odpoledních hodinách.
Co se týče samotné výstavy, tak byla organizačně velmi dobře připravena. To aby měl posuzovatel 2 zapisovatele a 2 nosiče se stává zřídka, ale tady tomu tak bylo a tím jsem měl více času soustředit se na samotné posuzování. Snad jenom jedna připomínka ohledně zaklecování zvířat. Dle mého názoru by měla být všechna zvířata minimálně půl hodiny před posuzováním ve svých klecích z důvodu aklimatizace a z důvodu vizuální selekce posuzovatelem před zahájením samotného posuzování.
Co se týče vystavených zvířat, tak udělení 96,5 bodu na 1,0 i 0,1 BOdiv mluví samo za sebe a dle mého názoru šla kvalita nahoru. Nedostatkem bylo pouze pár jedinců, kteří nedosahovali předepsanou hmotnost a takový jedinci dle mého názoru na speciálku nepatří. Je to ale věc názoru a samotného chovatele, majitele zvířat.
U železitých jsem postrádal králíky, kteří by byly tak typické jako na předchozí speciálce (výrazné hlavy, pevné otevřené uši).
U černých a modrých mě potěšilo, že jich bylo vystaveno víc než minule. Škoda, že u modrých nebylo vystaveno víc 1,0, pouze jeden květnový jedinec.
BOA byly ale překvapením co do počtu, to i do kvality. Vyskytli se mezi nimi i jedinci s dokonalým výstavním postojem a to je pak radost posuzovat.
Celkově hodnotím speciálku jako velmi zdařilou . Ve svém článku jsem se záměrně nepouštěl do podrobné analýzy kvalit a nedostatků. Předpokládám, že tuto analýzu si provedl jak klub, tak i jednotlivý chovatelé, aby do budoucna pozvedli a zlepšili kvalitu svých chovů.
Závěrem přeji klubu a všem chovatelům BO v roce 2011 hodně zdaru, pevné zdraví a hodně chovatelských úspěchů.
 
S chovatelským pozdravem
 
Ing.Milan Volentier - posuzovatel králíků