Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj 2010

24. 6. 2010
SLOVO PŘEDSEDY
 
 
 
                    Vážení přátelé, máme tu nový rok 2010. Co nám dal ten předešlý. Začátkem roku jsme měli 38 členů. V průběhu roku s klubu vystoupili Hnidák Josef a Fidlerová Iveta. Na výroční členské schůzi jsme přijali novou členku Irenu Vrončovou, takže je nás 37, z toho 4 čestní členové. Jako nový výbor jsme si dali za úkol zpopularizovat trošku našeho králíka. V průběhu roku se v časopise Chovatel objevil článek o Belgičácích a př. Vrána a Souček zprovoznili klubové stránky na internetu a tím jsme se přidali k dalším klubům a je to určitě krok vpřed. Př. Lukš pravidelně posílá blahopřání k narozeninám do časopisu Chovatel, což určitě oslavence potěší. Prosím všechny členy, kteří si změní adresu, mají nové číslo telefonu, či si pořídí internet a tím i mailovou adresu, aby veškeré tyto změny zasílali př.Lukšovi, který má na starosti veškerou evidenci.
Naší první akcí byly tradiční „ mláďata „ , která se letos konala v Lysé nad Labem. Rozepisovat se moc nebudu, neboť to je parketou poradce klubu. Kvalita jak jste mnozí z vás mohli vidět, bohužel opět nic moc. Dle mého názoru již třetím rokem má klesající tendenci. Reputaci jsme si trošku vylepšili na speciálce, která se prvním rokem konala společně s Francouzskými Berany a Německými obrovitými strakáči. Během roku jsme se s představiteli těchto klubů asi dvakrát sešli a dojednávali podmínky mezi sebou a pak s př. Králem s Kolínské ZO. Myslím si, že výstava proběhla v pořádku a líbila se. Trošku byl problém s prodejem zvířat. Nechali jsme, aby si je každý prodal sám a nebylo to to pravé ořechové. Jeden králík se prodal dvakrát   a byl problém. Letos prodej uděláme klasicky tak jako na každé výstavě . Co však mile překvapilo bylo množství belgičáků v barvě železité. Že by se začalo blýskat na lepší časy. Zklamáním byl pak počet albínů. Trošku se zde zastavím u výroční členské schůze. Ve stanovách máme povinnost zúčastnit se a když nemůžeme, tak si myslím, že je slušné se omluvit. Tohoto využil pouze jeden člen. Byla nás na schůzi jen tak, tak nadpoloviční většina, abychom byli usnášení schopní. A to je podle mne špatně. Dá se to pochopit u starších členů, kteří již mají zdravotní problémy a na tak dlouhou cestu si netroufnou. Většina z nich když mohli, rádi přijeli a vystavovali. Pár členů a většinou mladších jsem na schůzi dlouho neviděl , ani se nikdy neomluvili, členské příspěvky pak z nich páčíme a zaplatí, až když jim registrátor odmítne registraci. K čemu nám tací členové jsou. Jen kvůli tomu, že přispějí do pokladny? Má cenu, aby byli v  klubu ?   Většina z nás se na speciálku těší, neboť se tu setká s kamarády , poklábosí se, poptá se a dozví i nové věci, koupí nová zvířata. Jsou snad někteří v klubu proto, že má jejich králík v uchu písmeno S a tím se lépe prodá ? I takový názor jsem slyšel. Tito chovatelé jsou dle mého názoru pro klub bezcenní. Na letošní výročce o tom musíme podiskutovat a rozhodnout jak dál. Proto jsem požádal jednatele,   aby v ročence uveřejnil naše stanovy, postup při registraci, přijímání členů,   pravidla Soutěže o nejlepšího Chovatele klubu a udělování titulů na speciálce. Vše si prosím pečlivě prostudujte a na výročce se rozhodneme, co ponechat a co změnit. Pokrok nezastavíme a co bylo před 5 lety dobré tak nyní již být nemusí. Poslední akcí byla Evropská výstava v Nitře. Někteří tam vystavovali, mnozí z Vás ji i navštívili. Jménem klubu blahopřeji př. Součkovi, který na Belgické obry černé získal titul Mistr Evropy. Takže jsme se neztratili.
            Co nás čeká letos ? V předjaří jsme pozváni do Rakouska na jednání s tamním klubem BO. S prvních kontaktů jsme nabyli dojmu, že mají zájem se setkat a domluvit se na společné výstavě. Tak se necháme překvapit.   Národní výstava mláďat se bude konat v 4 a 5. září v Uherčicích . Speciálka bude opět v Kolíně v 12-13. listopadu, pozvánku najdete uvnitř spravodaje, upozořňuji že jí již nebudeme posílat. Můžete si ji též vyzvednout „ na mláďatech „ v Uherčicích. Samozřejmě budeme opět s kluby FB a Nos. Ústřední výbor ČSCH změnil datum Národní výstavy drobného zvířectva a přesunul jej na datum, který je schodný s naší speciálkou.   Na zadní straně naleznete upoutávku na I. EVROPSKOU Výstavu Belgických obrů, která se uskuteční v roce 2011 u příležitosti 100. výročí založení bavorského klubu belgičáků.
            Co říci závěrem ? Aby se zlepšila kvalita našich králíků, aby více členů vystavovalo na naší speciálce a sešli jsme se zde ve větším počtu. Každému z Vás přeji pevné zdraví a hodně chovatelských úspěchů v roce 2010.
 
 
                                                               S chovatelským pozdravem
                          
                                                              F. Janoušek   - předseda klubu
 
SLOVO PORADCE CHOVU
                                                                                                                
                           Náročná výstavní sezona roku 2009.
 
Vyjádřím - li svůj názor musím konstatovat, že byla vyjímečná. Někteří z nás obeslali během dvou měsíců 3 významné výstavy!
         1)CVMK – Lysá n. Labem 11.-13.9.2009.
Tuto jsem absentoval z důvodů zdravotní indispozice a zhodnocení expozice B.O. a B.O.A. provedl tajemník klubu př. Oborný Zdeněk na členské schůzi v Kolíně 14.11. Konstatoval, že kvalita pouze průměrná – nedostatky v tělesném rámci( úzké hrudní partie)¨, typu ( jemné, nevýrazné hlavy) a zejména v srsti. Z celé expozice byl nejlépe hodnocený 1. 0. z ledna – 95.5. b. př. Ing. Janouška. Shodný názor mi tlumočil př. Šitar , který tuto expozici posuzoval. Já si dovolím tvrdit, že v poslední době králíky na N.V. mláďat neumíme připravit, viz rok 2008 v Kostelní Bříze.   
         2) Speciálka – Kolín 14.11.2009.
Ta měla ukázat pravou tvář úrovně chovu B.O. a B.O.A a zároveň nastínit možné ambice úspěchů našich zvířat na Evropské výstavě v Nitře o pouhý týden později. Z celkového počtu 116 ks vystavených bylo tradičně nejvyšší zastoupení divoce zbarvených, následovalo 32 ks železitých, 16 ks B.O.A. a díky př. Hrdinovi, Součkovi a Vránovi bylo možno shlédnou černé, modré a divoce modré zbarvené jedince.
              Na prvně posouzených zvířatech byl patrný rozdíl mezi hodnocením obou posuzovatelů. Takřka u každého králíka byl výrok – měkší, sežehlené slechy, což v některých případech nebylo opodstatněné. Přehlíženy byly vol. kůže na krku u 1.0. Osobně bych navrhoval, aby posuzovatel prohlédl a zafixoval si slechy před tím,než králíka otočí na hřbet. Též se domnívám, že pokud kolekci posuzují posuzovatelé dva, měli by hodnotit 3 – 4 králíky společně, a tak by našli jednotnější pohled a oko k dalšímu posuzování. Že se nemýlím, ukázal průběh dalšího rozhodování a konzultace obou u některých nejasných případů, kdy poté ke shodě došlo. Je na klubu, abychom k př. Šitarovi, kterého uznáváme a respektujeme našli druhého.
         B.O – barevní
Tuto je možno hodnotit jako vyrovnanou. Patrnější rozdíly v kvalitě byly v rázu divoký, vzhledem k početnějšímu zastoupení. Nadále je třeba selektovat chovné jedince, abychom předcházeli lalůčkům a volným kůžím na krku u 1.0. – všeobecně. U části zvířat nebyla hotová zimní srst vzhledem k teplému podzimu. Ohled na ni brali i posuzovatelé. Pátou a
šestou pozici oceň. lístku jsem rozebíral ve dvou předešlých zpravodajích – platí stále.   Šampion divokého zbarvení byl př. Šilhánka, šampionka téhož zbarvení př. Novotného. Dle mého soudu byla kvalitnější ( zejména ve tvaru a typu) než ji udělených 95 bodů. 
         Je potěšitelné, že barevné rázy černé, modré, div modré se kvalitou přibližují k ostatním. Největší podíl na tom mají př. Souček a Vrána. Jejich králici získali oprávněně čestné ceny.
         B.O.A
Kolekce v počtu 16 ks. Převážná část byla mláďata ze 4. a 5. měsíce. Rámcově a typově nadějní, dobře utvářených zádí, v některých případech měkších hrudních končetin. Kolekci jako celku by slušely otevřenější slechy a hustší a pružnější srst. Opakovaně šampiony obou pohlaví získal Oborný Zd. Vyrovnaná kolekce byla Martina Lukše. Škoda jen, že tento barevný ráz nenachází další chovatele, neboť v posledních letech je posun kvality směrem nahoru očividný.
        
3)Evropská výstava – Nitra – 20. – 22.11.2009.
Nemálo z nás tuto výstavu navštívilo ač jako návštěvníci, ale v nemalém počtu i vystavovatelé. B.O. ve všech barevných rázech včetně B.O.A. bylo možno vidět zhruba v počtu 330 ks. Nejpočetněji byli zastoupeni divoce zbarvení, dále následovali B.O.A. Smekám před skutečností, že náš klub reprezentovalo 7 vystavujících členů!! Jmenovitě př. Cihlář, ing. Janoušek, Kocián, Krátký, Souček, Šilhánek a Vrána. Vyslovuji obdiv nad kvalitou a zároveň důstojnou reprezentací našeho klubu. Stačí nahlédnout do výstavního katalogu. ,,Našich 7 statečných“ se nezaleklo ani silné konkurence Evropských vystavovatelů, ani nemalých finančních výdajů. Chovatelská přehlídka to byla nevídaná a sváteční. Vyjímečnost a nevšednost celé ukázky nepochybně zhatilo fatální selhání organizačního výboru, a to neschopnosti zajistit katalogy pro návštěvníky v první den výstavy - pátek v odpoledních hodinách.
Domnívám se, že není v pořádku, aby 2 měsíce po ukončení výstavy neobdrželi chovatelé finance za prodaná zvířata.
        
Závěrem mého elaborátu mi dovolte, abych poděkoval:
   těm chovatelům, kteří reprezentovali náš klub na mnou zmíněných výstavách
   těm, kteří se podílejí na činnosti klubu
 
                                                                     Sepsal poradce chovu – Cihlář Josef.
    
 
SLOVO JEDNATELE
 
Belgičtí obři na speciálce v Kolíně
 
 

Klub chovatelů králíků belgických obrů a belgických obrů albínů, jak správně zní název klubu, se v roce 2009 úspěšně vrátil k modelu společných speciálek tří klubů velkých plemen.

Kolínská výstava se konala 14 listopadu a čítala celkem 421 vystavených zvířat, což je pěkná podívaná.

Předně musím vyslovit poděkování kolínské organizaci za poskytnutí naprosto bezkonkurenčních podmínek pro pořádání takové výstavy. Už jenom množství tak velkých nových klecí je úctyhodné. Nejen návštěvník tak musel smeknout nad potenciálem této organizace.

Belgických obrů divoce zbarvených bylo vystaveno 59, železitých 32, černých 3, modrých 4 a 1 divoce modrý. Albínů bylo vystaveno 17 kusů.

Posouzení se , v posledních letech již tradičně ujal př. Šitar doplněn Ing. Volentierem, který v poslední chvíli nahradil př. Kelemena ze Slovenska, který se nemohl dostavit.

Příprava této speciálky se nesla v duchu mírných obav ze slabého obeslání, protože další týden se konala Evropská výstava v Nitře, ale 116 vystavených zvířat je v podstatě stejný počet jako minulá léta. Co je na této výstavě potěšující je počet šesti vystavených barevných rázů.

Před nedávnem jsme v klubu řešily vůbec záchranu železáků a tím samozřejmě i černých, respektive železitě černých , kteří se začali z našich chovů rapidně vytrácet, až zůstala jen hrstka chovatelů a to i s těmi mimo klub. Svůj podíl na tomto úpadku mělo zrušení smíšených kolekcí a také jakýsi trend chovu pouze divoce zbarveného obra. Mimo chovatelů z okruhu př. Filipiho a př. Janouška byly železáři viděni pouze ojediněle zejména na místních výstavách. Toto se však změnilo razantním nástupem př.Ondry Součka z Mladé Vožice na klubovou scénu s modrým belgičákem , což je propojeno s černými, železáky atd. Dnes již jeho jméno figuruje v mnoha chovech a rodokmenech těchto barevných rázů nejen v naší republice.Patrné to bylo i na CVMK, kdy po dlouhé době byl udělen titul mistra i na železáky. Tímto tomuto mladšímu chovateli jménem klubu patří poděkování s přáním aby s sebou strhl ještě alespoň pět takových.

Z divoce zbarvených nakonec posuzovatelé určily vítěznou kolekci a tím i titul Mistra klubu př. Jaromíra Šilhánka z Tachova se ziskem 380 b. Šampionem se stal 95,5 bodový samec taktéž př. Šilhánka a Šampionku se ziskem 95 b. předvedl př. Novotný z Hrdlořez u Mladé Boleslavi. Dále byly uděleny ještě tři čestné ceny na čtyřčlenné kolekce a to př. Janouškovi za 378,5 b, Novotnému také 378,5 b. a př. Šilhánkovi za kolekci hodnocenou 378 body.

 

V železácích naprosto zvítězil př. František Janoušek z Lázu u Stříbra, který na kolekci 383 bodů získal titul mistra klubu , na 96,5 bodového samce Šampiona a na 95,5 bodovou samici Šampionku. Nutno dodat že mu na paty pořádně šlapali i př. Šafranko /1.0-96b/, Vrána / 1.0 – 96 b./ a Hrdina / 0.1- 95b./, kteří se museli nakonec spokojit pouze s čestnými cenami.

Čestné ceny si ještě odnesl př. Souček za černou samici oceněnou 95 body a modrou samici taktéž 95 bodovou.

 

To co platilo před nedávnem o železácích, se nyní děje u albínů. V důsledku letošních špatných nebo pozdních odchovů jsme na CVMK mohly obdivovat pouze pěkná ale neklubová zvířata a to pouze jediného chovatele.. Špatná situace v chovech a hlavně ve slabé chovatelské základně je vidět už delší dobu. Nutit někomu z klubu aby si přibral i albíny je špatná cesta, protože každý jsme jinak naladěn. Zbývá pouze oslovit těch několik málo zbývajících chovatelů o začlenění se do klubu a oživit tak populaci albínů a výstavy u nás.

Touto cestou Vás žádám o zvážení vstupu mezi nás . Kontaktovat nás můžete jakoukoli cestou, osobně na výstavách nebo se podívejte na naše nové internetové stránky s odkazy na členy a vedení klubu. Adresa je www.klubbelgickychobru.cz.

Ze sedmnácti předvedených albínů získal Šampiona i Šampionku shodně 95. bodových př. Zdeněk Oborný ze Zbýšova.

Závěrem lze říci,že se výstava povedla a všichni se těšíme na opětovné setkání v Kolíně.

 

                                                                 Oborný Zdeněk                        

 

                                                                                     

 

Mistr klubu             BO div.        380,0 bodu           Šilhánek Jaromír

Šampion klubu      BO div.            95,5 bodu         Šilhánek Jaromír

Šampionka klubu  BO div.           95,0 bodu          Novotný Jan

Mistr klubu             BO žel.         383,0 bodu          Janoušek František

Šampion klubu      BO žel.            96,5 bodu        Janoušek František     

Šampionka klubu   BO žel.            95,5 bodu         Janoušek František     Šampion klubu       BOA                95,0 bodu          Oborný Zdeněk

Šampionka klubu   BOA                95,0 bodu          Oborný Zdeněk

 

ČESTNÉ CENY
 
 
Čtyřčlenné kolekce
                               BO div.           378,5 bodu                      Janoušek František
                               BO div.           378,5 bodu                      Novotný Jan
                               BO div.           378,0 bodu                      Šilhánek Jaromír
 
Tříčlenné kolekce
 
                                 BOA            284,5 bodu                         Oborný Zdeněk
 
                              
Jednotlivci     1.0    BO žel.           96,0 bodu                         Šafránko Jiří
                        1.0    BO žel.           96,0 bodu                         Vrána Jiří 
                        0.1    BO žel.           95,0 bodu                         Hrdina Roman
                        0.1    BO č.              95,0 bodu                         Souček Ondřej 
                        0.1    BO m.            95,0 bodu                         Souček Ondřej
 
REGISTRACE KLUBU BO A BOA   K 1.11. 2009                                                                                 
  
 
 
   Bartuška Karel                                          6 ks 6 BOA)
   Bauer Zdeněk                                           27 ks (8 BOA)
   Beránek Pavel                                            0
   Bohuslav Martin                                         0
   Buchta Alois                                                 7 ks
   Cihlář Josef                                                41 ks
   Červenka Jaroslav                                      9 ks (9 BOA)
   Červinka Petr                                              17 ks
   Erlich Josef                                                  18 ks
  FraněkPavel                                             4ks                           
   Hrabal Alois                                                     4 ks
   Hrdina Roman                                               14 ks
   Janoušek František                                     36 ks
   Jícha Václav                                                  16 ks
  JuranZdeněk                                                      0ks                          
   Kašuba Alexander                                          8 ks
   Koblížek Zdeněk                                            15 ks
   Kocián Ivo                                                       34 ks
   Krátký Zdeněk                                                27 ks
  LukšMartin                                                         9 ks ( 9BOA
   Menčík Bohumil                                              21 ks
   Michálek Daniel                                                 0
   Mikuš Petr                                                        13 ks
   Nosál Karel                                                       11 ks
   Novotný Jan                                                   113 ks
  Oborný Zdeně                                                16 ks (4 BOA)
   Prchal Vladimír                                             14 ks(14 BOA)
   Rákos Michal                                                     0
   Souček Ondřej                                                66 ks
   Šafránko Jiří                                                    23 ks
   Šilhánek Jaromír                                            56 ks
   Vartýř Josef                                                   10 ks( 8 BOA)
   Wimr Martin                                                      0
   Vrána Jiří                                                         31 ks
                    
 
 
    CELKEM        591 BO   ( 34 černých, 58 modrých, 74 železitých )
                                61 BOA
 
 
 
REGISTRACE KLUBU BO A BOA   -    2004 - 2009
 
 
2004    BO-S 674 ks BO-P 70 ks BOA 87 ks      831
2005    BO-S 530 ks BO-P 83 ks BOA 119 ks     732
2006    BO 679 ks BOA-S 101 ks BOA-P 10 ks 790                                           2007    BO 636 ks BOA-S   89 ks BOA-P   8 ks 733
2008    BO   487 ks     BOA   104 ks                        591

2009    BO   591 ks     BOA     61 ks                        652                                                   

                                       
STANOVY KLUBU BELGICKÝCH OBRŮ
 
     Každý člen má právo účastnit se akcí pořádaných klubem
     Registruje se písmenem S, majitel plemenného chovu písmenem P
     Člen svými odchovy reprezentuje klub BO na národní výstavě mláďat, na celostátní výstavě drobného zvířectva, na klubové výstavě a na výstavách v cizině
     Řádně a ve stanoveném termínu, tj. do konce února zaplatí členský příspěvek a poplatky za registraci dle rozhodnutí členské schůze
     Členovy, který do uvedeného termínu nezaplatí poplatky, bude   pozastavena registrace
     Pokud se chovatel bez řádné omluvy po 3 roky nezůčastní členské schůze, bude mu ukončeno členství
     Členovy, který po 2 roky bude mít nezaplacené poplatky, bude ukončeno členství
     Zasloužilým členům klubu může být na návrh členské schůze uděleno čestné členství. Automaticky se stává čestným členem po dovršení 80 let. Čestný člen je zproštěn všech povinností a placení poplatků. Zdarma je mu zasílán klubový zpravodaj.