Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zparavodaj 2009

24. 6. 2010
                   Zhodnocení speciálky poradcem chovu
 
Jaká byla speciálka 2008?
 
Po dvou letech byla opětovně realizována v Týništi nad Orlicí .
Hned v úvodu musím připomenout skvělé zázemí pořádající organizace. Mimo jiné nebylo možné přehlédnout nové prostorné klece, ve kterých byla celá expozice umístěna. Ke krmení granule, ječmen, mrkev, seno- dostačující ne?
Počet vystavených zvířat nebyl ničím neobvyklým oproti ročníkům předchozím/ vyjma loňského / . Posouzení všech cca 120 ks BO a BOA uvážlivě, korektně a obětavě posoudil př. Šitar. Můj osobní názor je, že by měli posuzovat dva. Vyvstává otázka, kdo by měl být tím druhým? Samotné posuzování probíhalo za přítomnosti části chovatelů a mě se tento způsob jevil jako stolní bodování. Pro mnohé chovatele to muselo být poučné. Možná, že z části suplovalo typizaci zvířat , od které jsme jako klub ustoupily. Až tvrdě byly trestány už i náznaky lalůčku u 0.1.
U celé expozice BO a BOA můžeme vyslovit spokojenost v pozici:
   Typ- kde byly králíci dvacetibodoví se slušnýma slechama.
   Tvar- kyčelní kosti se vyskytovaly pouze ojediněle , síla a pevnost hrudních končetin se vylepšuje. Alarmující byl pohled na 1.0 s volnou kůží na krku. Toto je asi nejožehavější problém současných BO v našich chovech.
   Podsada a mezibarva – obecně se dá konstatovat, že králíci v době speciálky nebyli přelínaní a i posuzovatel hodnotil tyto pozice mírněji, což byl pro některé králíky bonus.
   Vystavování chovných skupin vidím částečně jako zrcadlo úrovně jednotlivých chovů.
BO černí a modří – vynikala pouze 0.1 modrá- tělesný rámec, váha 8,4 kg, bez volete. Zasloužila by si 95 b.U těchto dvou barevných rázů vidím vzájemnou provázanost . Beru to jako nezbytné zlo, které pro černé neřeší podsadu.
BO železití – kolekce méně početná, nesourodá. Králíci byly vyrovnaní v barvě, diametrálně se však lišili délkou těla a slechu. 
Na výstavu určitě nepatřil ramlík z 3. měsíce s lalokem, v ostatních pozicích jedničkový.
BO divoce zbarvení- skupina nejpočetnější, opět rozporuplná. Zde byly zastoupeni jedinci kvalitní v tělesném rámci, typu s pevnýma slechama, ale nebylo málo těch, které nazývám vídenští šedí s delším slechem. Buďme rádi, že se u nich neměřila délka těla. To by dopadlo!
BOA – tento barevný ráz byl asi nejvyrovnanější. Nad ostatní vynikala kolekce př. Oborného, svými králíky překvapil př. Bauer.
Albíni nebyli čistí v srsti a do jisté míry to mohla zapříčiňovat odumřelá nevyčesaná letní srst. U některých byl patrný mírný prošlap hrudních končetin a zřetelné lopatky.
 
                                              Josef Cihlář- poradce chovu
 
                Složení výboru klubu BO – BOA
 
Výbor zvolen na členské schůzi v Týništi nad Orlicí 8.11. 2008
 
Předseda –          František Janoušek
 
Jednatel -            Zdeněk Oborný
 
Pokladník-         Jan Novotný
 
Registrátor –      Zdeněk Krátký
 
Poradce chovu- Josef Cihlář
 
Členové výboru- Martin Lukš – evidence členské základny                           
                          
        Ondřej Souček   a   Jiří Vrána      - provoz internetových stránek
 
Revizní komise- Petr Mikuš – předseda
                            Jaromír Šilhánek – člen

                            Daniel Michálek - člen

 

Vážení přátelé, chovatelé
 
 Tyto řádky by měl psát bývalý předseda př. Bartuška, ale bohužel žádný příspěvek nedodal, proto jsem se této povinnosti ujal a dovolím si v několika větách zhodnotit minulý chovatelský rok.
Jako klub jsme neprožily moc dobré období.Vše to začalo naší ostudou v Kolíně. Nebudu se o tom rozepisovat , většina členů mluvila s někým z Kolína a obrázek o vině či nevině si udělali sami..
Díky tomu nás odmítli zařadit do plánu výstav na r. 2008 a my byly rádi za útočiště v Týništi. Tuto výstavu sponzorovali př. Šafránko a př. Novotný a to každý částkou 2 000.- Kč, za což jim patří můj dík.
Výstava se povedla, ale chybělo tomu dle mého názoru to nejdůležitější – návštěvníci. Jak můžeme propagovat náš klub, když mezi klecemi na sebe koukají jen členové klubu.
To, co nejvíce zajímalo členskou základnu byly volby.Pár variant na nové vedení bylo, ale dohoda kdo povede klub se rodila dosti těžko.
Vznikl kompromis s tím , že jsem ochotný stát v čele do další členské schůze, kde se dohodneme co dál.
Co bych chtěl aby nový výbor v tomto období stihnul.
    - zajistit takový stav financí v pokladně, abychom nešly z koruny           ke koruně. Částečně to již vyřešila členská schůze a to zvýšením členského příspěvku na 300 Kč.
    - jako další možnost vidím sponzorské dary a věnování pohárů a čestných cen na speciálku samotnými členy.
    - propagovat klub tím, že uspořádáme výstavu tam, kam přijdou lidi. Máme rozjednaný opět Kolín a to společně s kluby FB a NoS.
    -   dále napsat pár článků do Chovatele a to nejdůležitější založit vlastní internetové stránky.
    - pokud bude zájem o vystavování na Evropské výstavě v Nitře, uskutečnit 3. ročník společné soutěže.
 
Závěrem bych chtěl všem členům popřát hodně zdraví, neb bez něj nelze náš koníček provozovat a dále pak mnoho chovatelských úspěchů v roce 2009.
                                     S chovatelským pozdravem
                                             F. Janoušek – předseda klubu BO-BOA

 

             Výsledky speciální výstavy klubu BO- BOA
                      7.11. 2008 Týniště nad Orlicí
 
Mistr klubu BO div.     380,5 b.      Šilhánek Jaromír
Šampion klubu BOdiv.    95,5 b.     Cihlář Josef
Šampionka klubu BO div 96,0 b.     Šilhánek Jaromír
 
Mistr klubu BOA            379,5 b.     Oborný Zdeněk
Šampion klubu BOA         96,0 b.     Oborný Zdeněk
Šampionka klubu BOA     95,0 b.     Oborný Zdeněk
 
Čestné ceny
Čtyřčlenné kolekce BOdiv 379,5 b. Janoušek František
                                 BOdiv. 379,0 b. Cihlář Josef
                                 BOA    378,5 b. Bauer Zdeněk
Tříčlenné kolekce    BOdiv. 284,0 b. Kašuba Alexander
                                 BOdiv. 284,0 b. Šilhánek Jaromír
Jednotlivci        1.0 BOžel.    95,0 b. Filipová Helena
                        0.1   BOm      95,0 b. Souček Ondřej
 
              Výsledky CVMK Březová u Sokolova
                                 12.-13. 9. 2008
 
Přihlášeno 59 ks BOdiv, 10 ks BO žel, 2 ks BOč a 19 ks BOA
 
Mistrem republiky se stal př. Šilhánek za kol. BOdiv. 382 b.
Šampionku měl př. Novotný    96,0 b.
 
Více než k výsledkům této výstavy, které mimochodem v katalogu výstavy nenaleznete a které by slušel více punc pěkné okresní nebo spíše oblastní výstavy, bych chtěl na tomto místě poděkovat dvojici garantů u našich klecí.
Př. Šilhánek a Janoušek se vzorně starali o svěřená zvířata, která vlivem teplého počasí a dlouhého převozu silně strádala a některá to i nevydržela.                            
                       Za vystavující chovatele jim děkuji. Oborný

 

      Nejvíce registrovali

 
                                        BO , S ‘
 
                   1. Novotný Jan                 68 ks
                   2. Souček Ondřej             55 ks
                   3. Cihlář Josef                  44 ks
                   4. Šilhánek Jaromír          41 ks
                   5. Janoušek František       39 ks
                   6. Kocián Ivo                   38 ks
                   7. Nosál Karel                  32 ks
                   8. Hnidák Josef                27 ks
                   9. Krátký Zdeněk             25 ks
                 10.Filipi Ladislav              11 ks
  
                                        BOA ,S‘
 
                   1. Michálek Daniel          25 ks
                   2. Lukš Martin                 15 ks
                   3. Oborný Zdeněk            16 ks
                   4. Červenka Jaroslav        13 ks
                   5. Bauer Zdeněk               12 ks
 
V současné době nemá žádný chovatel klubu P- chov
 
Př. Vimr a Oborný mají povolenou regeneraci BOA

 

Zápis z členské schůze konané 8.11. 2008 v Týništi n Orlicí
Schůzi řídil jednatel klubu př. Oborný
-         přivítal všechny přítomné chovatele a zástupce ZO Týniště.
-         minutou ticha přítomní uctili památku př. Hankeho
-         informoval o stavu členské základny, z klubu vystoupily př.Obdržálek, Mikeš, Černý, Kučera
-         probrány byly ostudné záležitosti kolem našeho odchodu z Kolína
-         zástupce pořádající ZO konstatoval klidný a bezproblémový průběh výstavy a celkovou spokojenost a možnost pořádání výstavy i v příštím roce
-         krátce bylo pohovořeno o CVMK Březová u Sokolova
-         př. Janoušek přednesl zprávu o stavu pokladny
-         př. Krátký přednesl zprávu o registraci
-         př. Cihlář zhodnotil speciálku a chovný rok
-         následovalo vyhlášení výsledků a předání pohárů a čest. cen
-         po odhlasování byli do klubu přijati 2 noví členové př. Vrána a navrátilec př. Kašuba zmíněno bylo také přijetí př. Červinky v loňském roce
-         dále byly navrženy a schváleny schůzí příspěvky na r. 2009 ve výši 300 Kč z důvodu nedostatku financí
-         př. Oborný podal návrh na jmenování př. Durčáka čestným členem- odhlasováno
-         př. Šafranko a Novotný dali sponzorský dar ve výši každý 2000 Kč – poděkování
-         v diskusi se projednávaly už zmíněné body a př. Šafranko navrhl požádat o dotaci na ÚV, př. Šilhánek a Oborný se vzdaly 3.pohárů ve prospěch příští speciálky
Nejdůležitějším bodem schůze byly volby, a nutno říci, že nálada se promítla do běhu celé výstavy.
Př. Janoušek a Oborný ohlásili rezignaci z časových důvodů na své funkce. Nutno také dodat, že jakási neformální schůze na toto téma proběhlo již den předtím bez výsledku.Nakonec po těžkém vyjednávání zvolen výbor, který bude pracovat po dobu jednoho roku, kdy proběhnou opět volby.                                 Zapsal Oborný                                        
 

                                        Různé zprávy

 
Zde se Vám pokusím přiblížit další dění od speciálky
-         po ukončení členské schůze podal ústní rezignaci předsedovi klubu př. Filipi s manželkou. Je to podle mého názoru unáhlený krok a klub tím ztrácí dlouhodobé a kvalitní chovatele
-         soutěž o nejlepšího chovatele klubu se bude vyhodnocovat od tohoto roku podle navržených regulí z minulého zpravodaje
-         zasílejte prosím př. Lukšovi emailové adresy a všechny změny/ tel.,bydliště/ a př. Vránovi zasílejte zajímavé fotografie a články z návštěv a výstav do fotogalerie na budoucích internetových stránkách klubu, které právě tvoří
-         zpravodaj bude ještě tento rok zasílán poštou , než bude více emailových adres
-         při diskusi na členské schůzi a v článku př. Cihláře jsme narazily na problém jednoho posuzovatele na speciálce. Ne , že by př. Šitar dělal špatně, ale na 120 obrů jsou potřeba dva.
Dohoda zněla, že si př. Šitar má sám k sobě vybrat koho on chce a vybral si př. Kelemena ze Slovenska. Při návštěvě NV v Nitře jsem tyto dva posuzovatele kontaktoval a vzájemně se
            dohodli.
       -   Největší starosti nám však dělalo místo konání speciálky 2009
Spolu se členy výboru jsme se rozhodly riskovat jistotu a příjemné prostředí avšak bez návštěvníků v Týništi a snažily jsme se opět vrátit k modelu výstav tří klubů velkých plemen v Kolíně jako v minulých letech , které byly ze všech stran kladně hodnoceny.
V kolínské organizaci sice došlo ke změnám ale nakonec došlo k dohodě o konání speciální výstavy 14. 11. 2009 společně s kuby NoS a FB a do doplnění kapacity haly snad s klubem Novozélandských červených a asi Zaječích. Výstavu si opět uklidíme.
Prosím zapojte se do práce pro klub, at´ se to hne dopředu.
        
                                                                                 Oborný