vlevo nejlepší chovatel př. Vartýř vpravo přeseda klubu př. Janoušek